8. STORBÄCK – ARKSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Området omfattar nedre delen av Arksjön samt Lill- Arksjön, Arksjöberget och Östra Hundsjön samt del av Långseleån och Gitsån. Arksjöarna hyser bestånd av stor öring, gädda, harr, lake, sik och abborre.

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud.

Två jakt- & fiskeentreprenörer finns inom området, Trollklintens Jakt- & Fiskecamp och Nynäs jakt- & Fiskecamp, Jakt för Livet

FISKET

Kompensationsutsättning sker årligen med 500 öringar i Arksjön. I Östra Hundsjön finns enbart röding- riktigt stor röding! På Arksjöberget finns en mängd mindre sjöar och tjärnar med öring och röding.

Långseleån nedströms Lill- Arksjön är en riktigt fin fiskeå med bestånd av harr och öring. I dessa övre regioner av ån dominerar öringen och desto längre ner i systemet man befinner sig minskar öringen och harren ökar. I Gitsån finns harr och öring längst ner mot utloppet i Långseleån. I resterande delar av ån finns endast öring.

FISKETIPS

Arksjön är en stor sjö med en mängd arter som gädda, abborre, sik, lake, harr och öring. Att släpa en wobbler efter båten kan innebära att storöringen hugger.

Övre delarna av Långseleån ingår (på norra sidan) och där fångar Du öring och harr. Vackra fall bryter av Långseleåns forsande miljöer. En specialsträcka finns mellan sjöarna Lill-Arksjön och Stor-Arksjön där det är riktigt bra fiske efter fin harr.

Mängder av tjärnar med ädelfisk finner du på Arksjöberget som är populärt fiskeutflyktsmål sommar som vinter.

På Södra sidan Arksjön finner Du Östra Hundsjön som är en grund näringsrik sjö innehållande röding. Rödingarna kan vara svåra att komma tilltals med förmodligen på grund av mängden naturlig mat i sjön. Här finns chans att fånga riktigt stor röding. Fiskevårdsområdet hyr ut båt och stuga vid sjön.

En djupkarta finns över Storbäcks del av Arksjön. Se djupkarta »

 

FISKEKARTA

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

 

 

 

Med reservation för ev. ändringar.