15. STATENS VATTEN OVAN ODLINGSGRÄNSEN

ALLMÄNT

Området ligger i anslutning till turistorten Borgafjäll och de flesta vatten nås lätt med skoter under vintern. Fiske under sommaren så får man vandra till dessa vatten eller flyga med helikopter.
I Västerbottensfjällen finns fler än 5 000 sjöar i varierande storlek samt över hundra strömmande vatten.
Fjällen är inte bara storslagen vildmark utan också en viktig resurs för samernas renskötsel. Där befinner sig renarna från vår till höst.

I och med att det är en turistort så finns det gått om boende och annan service för besökare.

FISKET

Området erbjuder ett intressant fiske där det rena fjällfisket är mest spektakulärt. Öring och röding dominerar dessa vatten.

FISKEREGLER

Utöver de vatten som upplåts via det så kallade Allmänna fiskekortet, finns även några kvoterade fiskevatten. Dessa upplåts efter ansökan till Länsstyrelsen i Umeå senast 1 maj. Regler, kartor och fiskekortsförsäljning hittas på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida.

Fiskeregler och fiskekort hos Länsstyrelsen i Västerbottens län

 

FISKETIPS

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud.

Det kvoterade området mellan sjöarna Slipsiken och Autjojaure. Området består av en lång sträcka av Slipsikåns övre partier samt ett hundratal tjärnar innehållande öring och röding. Det släpps 100 dygn varje år inom detta område och ansökan skall vara länsstyrelsen i Västerbotten tillhanda senast 1 maj varje år.

Det är även trevligt att gå upp till tjärnarna runt vattendraget Vallenjukke där det endast finns öring i tjärnarna och ån.

En sjö med mycket öring är Svansjön och när man ändå är där så kan man vandra upp till Helisjön där fisken är lite större. Det finns även tre sjöar på kalfjället ovan Svansjön som kallas fisklössjöarna där det finns fin öring.

I övrigt finns det många vatten att utforska på fjället.

Från Borga når man även vatten som ligger på Jämtland. Besök Jämtlands läns hemsida.

Med reservation för ev. ändringar.

FISKEREGLER OCH FISKEKORT