1. SALLSJÖÅSYSTEMETS FVO

ALLMÄNT

Sallsjösystemets FVO är en sammanslagning av tidigare Lajksjö, Lavsjö och Svanaby fiskeföreningar. Sammanslagningen skedde år 1988 och föreningens målsättning är bl a att verka för möjligheter till bättre fiske i de vatten som fiskevårdsområdet förvaltar.

Området är lättillgängligt med vägar fram till de flesta vatten och vid vissa vatten finns det vindskydd.

FISKET

Sallsjöånsystemets FVO är ett område med omväxlande fiske. Systemet innehåller ett flertal större sjöar och mindre oreglerade åar som rinner däremellan.

Sjöarna innehåller bra bestånd av bla brax och id och en internationell metestävling hålls inom området varje år, läs mer längre ner under rubriken ”Lapland Bream Master”.

Det är fin gädda och abborre i sjöarna och i åarna mellan sjöarna finns ädelfisk som öring och harr.

FISKETIPS

Gåstjärn, som ligger efter vägen mot Stendammen. Kör mot Lavsjön och ta in efter vägen som går under en stor kraftledning. I tjärnen finns inplanterad öring och regnbåge samt naturligt bestånd av bl a abborre.

Per-Salmons tjärn, finns väster om vägen mellan Lavsjö och Svanaby. I tjärnen finns inplanterad öring och röding. Vid sjön finns vindskydd uppsatt. Till platsen tar man sig via skogsbilväg från stora vägen.

Sallsjöån, rinner mellan sjöarna Tjusjön och Lajksjön och passerar därvid sjöarna, Stora Sallsjön, Mellersjön och Yttersjön. I ån finns naturligt bestånd av bl a harr och öring. Utsättningar har också gjorts av öring. Ån har restaurerats för att återfå det ursprungliga skicket som den var i innan flottningens rensningar.

Övriga vatten
Utöver nämnda vattendrag finns en mängd andra sjöar, tjärnar och bäckar inom fiskevårdsområdet. I dessa finns naturligt bestånd av fisk, såsom abborre, gädda, brax, id, sik, mört, benlöja, lake och i de strömmande vatten som finns inom området finns harr och öring.

Lapland Bream Master
En internationell metestävling hålls årligen inom området i sjöarna Sallsjön och Lavsjön med gott resultat. Många metare har utnämnt området som Sveriges bästa när det gäller brax och id. http://lapplandbreammaster.com/

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

 

FISKEKARTA
Med reservation för ev. ändringar.