10. RISBÄCKS KORTFISKEOMRÅDE

ALLMÄNT

Området omfattar ett antal sjöar, tjärnar och vattendrag inom Långseleåns avrinningsområde.

Området omfattar övre delen av Arksjön, Gäddsjöarna, Ytter-Rissjön och Rödingssjön. Strömmande vatten utgörs av Mellan-Rissjöbäcken, Risbäcken och Storbäcken. det finns även en del mindre vattendrag och tjärnar som ingår.

FISKE

Området erbjuder ett intressant fiske där laxartad fisk förekommer i de flesta vatten.

Som exempel kan nämnas Stor-Arksjön med bestånd av grov öring, harr, abborre, gädda och sik. Ytter-Rissjön hyser bestånd av öring och abborre samt sparsamt med rödning. I Rödingssjön kan du fånga öring och röding.

FISKETIPS

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud.

Arksjön är en stor sjö med en mängd arter som gädda, abborre, sik, lake, harr och öring. Att släpa en wobbler efter båten kan innebära att storöringen hugger.
Kompensationsutsättning sker årligen med 500 öringar i Arksjön.

På södra sidan Arksjön finner du St. Gäddsjön där du kan fånga riktigt stor abborre.

Risbäcken är ett relativt stort vattendrag som lämpar sig väl för t ex flugfiske efter åns harrar och öringar. I de övre delarna finns endast öring och i de nedre regionerna kan även harr fångas.

Med reservation för ev. ändringar.