9. RAJASTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Rajastrands fiskevårdsområde ligger inom Saxälvens avrinningsområde. Fiskevårdsområdet präglas mest av ett ypperligt sjöfiske, men området innehåller även ett par mindre åar, bäckar samt kanalen som mynnar från StorRajan och rinner igenom nedströms liggande sjöar. De flesta sjöar och vattendrag ligger lättillgängligt vid väg. Inom området finns fina vindskydd att rasta i samt även båtnedfarter vid StorRajan och LillRajan.

FISKET

Den mest kända sjön inom detta område är StorRajan där du har ett fint fiske efter stor öring, harr och gädda. Sjöarna (Harrsjön, Raitasjön och Åsjön) nedströms StorRajan är utarrenderade till en entreprenör. En mängd andra fina vatten finns som t ex Lillåsystemet med en oreglerad å som rinner genom en rad sjöar med öring och abborre.

I sjön LillRajan sätts öring ut regelbundet och de växer sig stora på sjöns sikbestånd. Området har även en put & taketjärn (Grubbtjärn) där årliga
utsättningar görs.

 

FISKEREGLER

Mer fiskeregler hittar Ni under https://www.fiskekort.se/Rajastrand/, där även fiskekort kan handlas. Fiskevårdsområdet har även en facebooksida (OBS! du måste logga in på facebook för att kunna läsa sidan).

FISKETIPS

På StorRajan och sjöarna nedströms tas årligen stora öringar, gädda samt grov harr. På StorRajan går det att lösa ett trollingkort där 5 spön är tillåtna. Ofta är tiden runt midsommar bra i dessa sjöar. Under vintern är det intressant att kikmeta harr inom området. Var dock försiktiga med isen då det finns strömma partier i sjöarna på många ställen.

Lillån från Grundsjön och ner till Åsjön är en fin liten å med riklig tillgång på harr och öring. I anslutning till ån har fiskevårdsområdet en tjärn (Sultentjärn) där endast flugfiske är tillåtet.

I LillRajan har man chans att fånga stor öring då fiskevårdsområdet sätter ut fångstfärdig öring där regelbundet. Även i denna sjö får båt användas. Djupkartan över LillRajan finns att ladda, Se djupkarta »
Sjön är ca 28 meter djup på djupaste partiet.

Ett fint rödingsfiske under vintern har Ni tillgång till i tjärnarna (Djuptjärn och Västertjärn) som ligger mitt bland vindkraftverken uppe på Bliekevare. Skoter är det lämpligaste färdmedlet för att ta sig dit.

 

FISKEKARTA

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

FISKEREGLER och FISKEKORTSFÖRSÄLJNING

Med reservation för ev. ändringar.