6. ORMSJÖORTENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Ormsjöortens fiskevårdsområde [OOFVO] ligger i Dorotea kommun i södra Lappland inom Långseleåns och Rörströmsälvens avrinningsområde.

Området börjar cirka 24 km nordväst om tätorten Dorotea och fortsätter två-tre mil åt nordväst längs Vägen Sju Älvar mot Borgafjäll. Inom området ligger byarna Västra Ormsjö, Östra Ormsjö, Barnäs samt Lövstrand.
Fisket är lättillgängligt där de flesta vatten ligger nära väg. På många ställen finns grillplatser och vindskydd.

FISKET

Sommarfisket inom området bjuder på stora variationer med allt från storöringvattnet Ormsjö till små öring- och rödingtjärnar som Skarpabborrtjärn och Långtjärn.

Föredrar man strömmande vatten finns en högklassig å i form av Långseleån där både stor harr och öring är vanligt.

Det finns även ett flertal bäckar med gott om bäcköring. På vinterhalvåret går det utmärkt att pimpla röding i någon av de många tjärnarna eller harr i Långseleån.

FISKEREGLER

Mer om området samt fiskeregler och fiskekortsförsäljning finns att läsa under www.ormsjofiske.se

FISKETIPS

Långseleån är områdets största strömmande vatten. Ån är känd för sina otaliga harrar och fina öringar. Hela åns sträckning inom Ormsjöortens FVO är lättillgänglig med bilväg både på södra och norra sidan. Bro över ån finns vid övergången mellan Långseleån och Ormsjön i den sydöstra delen samt strax utanför fiskevårdsområdet i Högland i den nordvästra delen.

I åns nordvästra del finns Kittelforsen. Forsen erbjuder ett gott harrfiske och är lättillgänglig från åns södra sida där det även finns ett vindskydd. I något av selen kring Kittelforsen kan även stora gäddor samt abborrar fås på kroken.

Fisket är ofta bra i början på säsongen (runt midsommar) då sjösandsländan kläcker. På fiskevårdsområdets hemsida finns utförligare beskrivningar om fisket i ån.

Fiskevårdsområdet har även ett par tjärnar (Långtjärn och Skarpabbartjärn) där det sätts ut öring och röding.

 

TILL ORMSJÖORTENS FVO – HEMSIDA

 

FISKEKARTA

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN
Med reservation för ev. ändringar.