7. LÅNGSELE – HÖGLANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Långsele- Högland FVO är ett fiskevårdsområde där strömfisket i Långseleån dominerar. I forsarna ovanför Högland kan du med ditt flugspö uppleva många strider med huggvillig harr och kämpande öring.

Den internationella flugfisketävling (Lapland Fishing Festival) har hållits inom detta område med ett lysande resultat. Under 3 timmar fiske fångades 259 lagliga fiskar (öring och harr) på 23 tävlande. De största harrarna låg på runt ett kilo.

Området är lättillgängligt med vägar på bägge sidorna av ån samt mysiga vindskydd på flera platser.

FISKET

Långsele- Höglands FVO består till största delen av mellandelen av Långseleån. Ån inom fiskevårdsområdet präglas av grunda breda forsar där speciellt harren trivs.

I selet som sakta flyter fram genom byn har du möjlighet att meta, kasta eller trolla efter harr, sik, gädda, abborre och gigantiska idar.

FISKETIPS

Runt midsommar sker något spektakulärt i ån- Rockenkläckningen!! I de mer lugnflytande partierna av ån kan det formligen koka med harr.

För att ta sig ut till de djuphål där de större fiskarna huserar är vadarbyxor är att fördra då ån är bred och relativt grund.
Uppströms byn Högland finns långa partier med lugnflytande sel där sik, harr stundtals vakar efter förbiflytande insekter. I dessa sel finns även stor gädda.

Stundtals fångas någon av de storöringar som under sensommaren/ hösten letar sig upp från Ormsjön för att uppsöka sina lekplatser.
Från Gitsåns utlopp i Långseleån och uppströms är ån delad så fisket som tillhör Långsele- Högland FVO ligger på södra sidan av ån och norra sidan tillhör Storbäck – Arksjö FVO ända upp till utloppet ur Lill – Arksjön.

 

FISKEKARTA

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

Med reservation för ev. ändringar.