11. DOROTEA ÖVRE SOCKENALLMÄNNING

ALLMÄNT

De flesta vatten ligger lätt tillgängligt vid väg vägen mot Borgafjäll. För att nå MellanRissjön så tar man av till höger i byn Risbäck. Tidigare har inte båtfiske varit tillåtet men nu får båt användas i sjöarna Väster Rissjön, Mellan Rissjön, Lövsjön samt Mevattnet.

FISKET

Området erbjuder ett intressant fiske där laxartad fisk förekommer i de flesta vatten.

Fisket utgörs av ett varierat fjällnära fiske där större sjöar, tjärnar och strömmande vatten ingår. Röding och öring är de arter som är mest intressanta även om det även förekommer abborre, lake och sik inom området.

FISKETIPS

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud.

Lövsjön är ett trevligt pimpelvatten som ligger nära Borgavägen. Medelvikten på rödingen är inte så hög men den finns i stor mängd. I Lövsjön finns även öring, sik och abborre att fiska efter.

Nedströms Lövsjön ligger Mevattnet som också är ett trevligt pimpelvatten där medelstorleken på fisken är större. Dock är sjön mer svårfiskad.

Västra Rissjön är en vacker sjö med öring och abborre som dominerande fiskar. Sjön fiskas bäst under sommaren med spinnspö eller flugspö.

Mellanrissjön som ligger nedströms Västerrisssjön är en relativt djup sjö där rödingen trivs.

Korpån mellan Lövsjön och Mevattnet är en fin öringsträcka, så där kan man stundtals fånga riktigt fin öring. Där ån rinner ut i Mevattnet står det ofta fin sik.

Med reservation för ev. ändringar.