13. BORGAFJÄLLS KORTFISKEOMRÅDE

ALLMÄNT

Området ligger i anslutning till turistorten Borgafjäll och de flesta vatten nås lätt med skoter under vintern. Under sommaren finns vägar fram till många vatten.

I och med att det är en turistort så finns det gått om boende och annan service för besökare.

FISKET

Området erbjuder ett intressant fiske där laxartad fisk förekommer i de flesta vatten.

Det finns en mängd vatten inom området allt från stora sjöar till mindre tjärnar och strömmande vatten. Området är stort och ett flertal fiskesjöar finns inom naturreservaten Kalvtjärnarnas & Rödingssjö naturreservat. Mesta fiske sker under vintern där vattnen på ett enkelt sätt nås med skoter.

Röding och öring är de arter som är mest intressanta även om det även förekommer abborre, lake och sik inom området.

FISKEREGLER

Borgafjälls kfo förvaltas av Jämtlands läns Länsstyrelse.
Fiskeregler och fiskekortsförsäljning hittar du på Jämtlands läns Länsstyrelse, en bit ner på den högra delen av sidan.

 

Fiskeregler och fiskekort – Jämtlands läns Länsstyrelse

 

FISKETIPS

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud.

Dabbsjön är en sjö med fin öring och röding som är populär sommar som vinter. Under sommaren är det mest långedragsfiske som gäller från båt. Under vintern måste man vara försiktig då sjön är reglerad kan det förekomma svaga isar. Även Borgasjön fiskas från båt under sommaren.

Många av vattnen fiskas mest under vintern när skoter lätt tar fiskaren till olika vatten. Kalvtjärnarna och sjöarna kring Rödingssjön är trevliga pimpelfiskesjöar.

När det gäller strömmande vatten så är Korpån och Saxån de som är mest kända. Det finns dock även mindre strömmande vatten som t ex Kvissleån som det går att fiska öring i.

Ofta har man ett bra fiske under försommaren medans vattnet fortfarande är relativt kallt. Sen kan fisket vara bra under senare delen av sommaren samt förhösten när vattentemperaturen gått ner lite.

Med reservation för ev. ändringar.

FISKEREGLER OCH FISKEKORTFÖRSÄLJNING