3. BERGVATTNETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH BERGVATTENSJÖN

ALLMÄNT

Vattnen i närområdet till Dorotea är intressanta när det gäller storleken på fisk. Bergvattenån är en relativt näringsrik å där du har möjlighet att fånga gäddor runt metern. Ån är även fin att paddla med långa lugnflytande områden där bäver och sjöfågel trivs. Det finns en fin vandringsled på ca två km till Lillbergsforsen i Fjällån.

I Bergvattensjön sätts det ut ädelfisk och fisket är lättillgängligt med en stig på 3,3 km som löper runt sjön. Det finns även bryggor att gå ut på samt en handikappbrygga i anslutning till E 45:an. En grillkåta och ett vindskydd finns utsatta runt sjön.

FISKET

Dorotea samhälle ligger mitt i området som utgör gräns för samfällighetens vatten men undantag på Bergvattensjön som kommunen arrenderar och säljer eget fiskekort på.

Bergvattnets SFF (Bergvattnets samfällighetsförening)
Stor gädda, brax, id och abborre finner du i Bergvattenån som rinner i södra delen av samhället. I Kvarnforsen nedan campingen (Dorocamping Lappland) kan du fånga öring och harr. Området innehåller även en bit av Fjällån med en fin fors (Lillbergsforsen) innehållande harr och öring.

Bergvattensjön
I denna sjö som ligger mitt inne i samhället sker återkommande utsättningar av ädelfisk (regnbåge, röding och öring). Utöver dessa utsatta arter finns gädda, abborre, sik och lake. Speciellt gädda och sik blir storvuxna i sjön.

FISKEREGLER

Bergvattensjön
Fiskeregler och fiskekortsförsäljning, se under https://www.ifiske.se/fiske-bergvattensjon-i-dorotea.htm

Dorotea kommun låter barn mellan 6 t.o.m. 16 år (skrivna i Dorotea) hämta ut gratiskort under sommarlovet. Korten hämtas på Sportaffären i Dorotea samt OKQ8.

FISKETIPS

Fisket är ofta bra kring midsommar när det börjar bli lite varmare i vattnet och vårfloden lagt sig. Insektslivet brukar vara på topp under varma dagar den tiden och i Bergvattensjön kläcker rikligt med sjösandslända vilket lockar stor fisk till vakfest.

Paddelfiska gärna Bergvattenån från samhället och ner till Korssele. Tänk dock på att Bergvattenån från fors ovan sjön Korssele och nedåt tillhör Avaträsk – Arksjö FVO.

En djupkarta finns över sjön Bergvattensjön. Se djupkarta »

 

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

 

FISKEKARTA

FISKEREGLER och FISKEKORTSFÖRSÄLJNING

Med reservation för ev. ändringar.