4. AVATRÄSK-ARKSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Avaträsk-Arksjö FVO är ett stort område som ligger väster om samhället Dorotea efter Borgavägen. Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierat och spännande fiske efter en mängd arter.

Området är lättillgängligt med vägar fram till de flesta vatten och vid vissa vatten finns det vindskydd.

FISKET

Detta område har nog det mest varierade fisket av alla områden i Dorotea. Allt från Storgäddvatten där Bergvattenåsystemet med sjöar utmärker sig till åar och bäckar med öring och harr.

I Bergvattenåsystemet finns även stor id och brax. I Avaträsksjön hölls 2006 en internationell gäddfisketävling under två dagar. 223 gäddor fångades under dessa två dagar på 26 tävlande och två av gäddorna var över 100 cm. Utöver gäddorna fick de tävlande riktigt stor abborre. I Bergvattenån finns även Kvarnforsen där det finns fin harr och någon enstaka öring. Nedströms Ormsjödammen fångas årligen stor öring upp mot en fyra- fem kilo. Men stundtals fiskas det upp öringar med dubbla den vikten.

Fiskevårdsområdet har även en rad olika put- and takesjöar vid namn Östra Tallvattensjön, Valltjärn samt Blankabbartjärn. I dessa sker det kontinuerliga utsättningar av ädelfisk. Fjällåns övre delar ingår i fiskevårdsområdet och i den ån finns rikligt med harr men även någon öring kan bita över kroken.
Utöver ovan nämnda sjöar och vattendrag finns det mycket mer att upptäcka inom detta stora område.

FISKEREGLER

Fiskeregler och fiskekortsförsäljning, hyra av båtar, se under föreningens facebooksida samt under https://www.ifiske.se/fiske-avatrask-arksjo.htm 

FISKETIPS

Fisket är ofta bra runt midsommar då Rocken (sjösandsländan) kläcker. Denna stora slända lockar upp stor fisk, inte bara ädelfisk utan Du kan ha ett trevligt flugfiske på stor id. Iden backar gärna ner mot strömnackar i Bergvattenån under den tiden. När det gäller stor gädda så är Bergvattenåsystemet med sjöar intressant.

Det är trevligt att paddla Bergvattenån från Korssele till Avaträsksjön med fiske som inslag. Det är inte bara fisk som Ni hör plaska efter ån utan några plask tillhör säkert någon av åns otaliga bävrar.

Andra sjöar som hyser fin gädda och abborre är Västra Tallvattensjön, Nappsjön, Nordflätiken och Veksjö.
Området har ett fint strömfiske efter harr och öring i Fjällån, Bergvattenån samt Ormsjöån.

Utöver det finns det en mängd mindre bäckar innehållande bäcköring och bäckrödning.

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV INFOPOINTS HOS DOROTEA KOMMUN

 

FISKEKARTA

FISKEREGLER och FISKEKORTSFÖRSÄLJNING

Med reservation för ev. ändringar.