3. VARPSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64.238552, 16.798298 / 64°14’18.8″N 16°47’53.9″E

ALLMÄNT

Varpsjö fiskevårdsområde är beläget ca 35 km väster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Dorotea och svänger av till höger vid byn Varpsjö. Området omfattar Stamsjöån med Latiksjön, Båthussjön samt Sörsjön, Baksjön och Skidsjön.
Vidare ingår ett antal mindre sjöar och tjärnar.

Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar samt är uppmärkt med skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser och vindskydd. Båt finns att tillgå vid vissa vatten, ”först till kvarn” gäller.

FISKET

Varpsjö fvo erbjuder strömfiske efter öring och harr i Stamsjöåns övre del samt fiske efter sjölevande öring i Baksjön och Skidsjön och Röding i Utgrävartjärn.

Vidare erbjuder området rikliga möjligheter till fiske efter abborre och gädda i flertalet av sjöarna och tjärnarna.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Mask eller andra naturliga beten får ej användas i strömmande vatten. Skidsjön: Nätförbud. Fiske från båt finns att hyra och flytring tillåtet.

FISKESORTER

Öring, Harr, Röding, Sik, Abborre, Gädda

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Varpsjö FVO är anslutet till www.ifiske.se
Fiskekort köps via www.ifiske.se

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen  0941- 103 45 ( via IFiske.se )

I Varpsjö
Carl Norlén                        0941- 61006
Sten Ahlqvist

KONTAKT

Peter Ahlqvist 072 – 341 70 49

Lodkarta över Baksjön i Varpsjö FVO

Med reservation för ev. ändringar.