4. TORVSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 1575489 7140091 / N64 21.637 E17 21.86

ALLMÄNT

Fiskevårdsområdet är beläget ca 25 km nordväst om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 90 mot Vilhelmina, efter ca 17 km
tar man av till höger, mot Torvsjö. Området omfattar Torvsjöån, Skarpsjöbäcken samt fyra sjöar och ett tjärnsystem vid Dammvik.
Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar samt är uppmärkt med skyltar. I anslutning till vatten finns P-platser,
vindskydd samt båtar för uthyrning.

FISKET

Torvsjö FVO erbjuder fint strömfiske efter öring och harr i Torvsjöån. Vidare erbjuder området fiske i fyra sjöar efter sik, gädda,
abborre samt i ett fall också fiske efter öring. För fisket i Torvsjön samt Stor-Skarpsjön finns båtar att tillgå.
Flytring är tillåten. Vid Dammvik finns lättillgängliga tjärnar vilka erbjuder öring.

Fiskesorter: Öring, Harr, Sik, Aborre, Gädda

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. I Skovelsjön och Torvsjön får fiske med vissa nät bedrivas.
Båt får användas i samtliga sjöar. För fisket i Torvsjöån gäller speciella regler. Där är endast flugfiske med flugspö tillåtet och
”catch and release” gäller där på all öring. Fiskeförbud gäller i Torvsjöån 15 sep – 15 okt (lekförbud). Minimått: Harr 35 cm.
Fiske med mask eller annat levande bete är ej tillåtet i Torvsjöån.

FISKEKORT

Åsele Turistbyrå                     0941 – 140 78
Malin Johansson Hilonen     070-345 22 42

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen       0941-103 45 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Malin Johansson Hilonen 070-345 22 42

Med reservation för ev. ändringar.