11. TEGELTRÄSK FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°55’44.2″N 17°55’49.5″E

ALLMÄNT

Tegelträsk fiskevårdsområde (FVO) är beläget ca 45 km sydost om Åsele Tätort. Det omfattar Tegelträsket, Tegelträskbäcken, Långtjärn, Holmsjön, Holmsjötjärn samt ytterligare ett antal tjärnar. Området är lätt att nå – välförsett med vägar och stigar samt uppmärkt med skyltar. I anslutning till flera av fiskevattnen finns P-platser, vindskydd samt båtar för uthyrning.

FISKET

Tegelträsk FVO erbjuder i Tegelträsket främst fiske efter storvuxen sjölevande Öring. Det finns dessutom mycket fin abborre i sjön. Öring och röding finns dessutom i Holmsjön som kanske främst är känt för sitt utmärkta vinterfiske. Vidare erbjuder Hundraholmstjärnen ett mycket lättillgängligt fiske efter öring och Abborre. I övriga vatten förekommer sik, gädda och abborre. För fisket i Tegelträsket finns båtar att hyra. Det finns ett antal båtar till uthyrning vid Tegelträsket. Båtarna hämtas och lämnas vid Tegelträskets båthus.
För bokning kontakta Stefan Sundström 072 – 520 82 82 .

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap.
Fiske från båt är tillåtet i Tegelträsket. Max 3 ädelfiskar (öring/röding) per fiskekort/dygn i Tegelträsksjön och Holmsjön samt Hundraholmtjärnen. Fiskeförbud i Holmsjön/Holmsjötjärnen och 1 km nedanför Holmsjöbäcken från den 30/9 – 15/11 (lekförbud).
Det är även beslutat att man får endast nyttja ett spö åt gången per kort ”en fiskare – ett spö”.
Förbud att sätta ut ”fasta redskap” = sätta ut krokar , gäddsaxar, mjärdar och ”angeldon/spön” Ett fiskespö per person och kort .
Minimimått
Öring 30 cm.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå 0941-140 78
Stefan Sundström 072 – 520 82 82
Bilisten Hemling 011-28 00 00
Statoil Gullänget 0660-776 40

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-10345 ( via IFiske.se )

Båtuthyrning

Stefan Sundström 072- 520 82 82

KONTAKT

Sören Norlin 070-321 44 77
soren.norlin@hotmail.com

 

 

Med reservation för ev. ändringar.