11. TEGELTRÄSK FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°55’44.2″N 17°55’49.5″E

ALLMÄNT
Tegelträsk fiskevårdsområde (FVO) är beläget ca 45 km sydost om Åsele Tätort. Det omfattar Tegelträsket, Tegelträskbäcken, Långtjärn, Holmsjön, Holmsjötjärn samt ytterligare ett antal tjärnar. Området är lätt att nå – välförsett med vägar och stigar samt uppmärkt med skyltar. I anslutning till flera av fiskevattnen finns P-platser, vindskydd samt båtar för uthyrning.

FISKET
Tegelträsk FVO erbjuder i Tegelträsket främst fiske efter storvuxen sjölevande Öring. Det finns dessutom mycket fin abborre i sjön. Öring och röding finns dessutom i Holmsjön som kanske främst är känt för sitt utmärkta vinterfiske. Vidare erbjuder Hundraholmstjärnen ett mycket lättillgängligt fiske efter öring och Abborre. I övriga vatten förekommer sik, gädda och abborre. För fisket i Tegelträsket finns båtar att hyra. Det finns ett antal båtar till uthyrning vid Tegelträsket. 

FISKEREGLER
Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med ett spö/kortinnehavare.
Fiske från båt är tillåtet i Tegelträsket. Max 3 ädelfiskar per fiskekort/dygn i Tegelträsksjön och Hundraholmtjärnen. Minimimått öring 30 cm.

 OBS! Holmsjön nya regler från 2023 . 5 st rödingar och fritt antal bäckrödingar per kort och dygn.

 Förbud att sätta ut ”fasta redskap” = sätta ut krokar , gäddsaxar, mjärdar och ”angeldon/spön”. OBS! Undantag för Röjdtjärnarna, Hästskotjärnen, Jonmastjärnen och Långtjärnen där är det tillåtet att använda agneldon.  

Ett fiskespö per person och kort .

Fiskeförbud i Holmsjön/Holmsjötjärn/Holmsjöbäcken 30/9 – 30/11 för att freda rödingsleken.

 FISKEKORTPRISER
Dygnskort 70 kr
3 dagars fiskekort 150 kr
Veckokort 300 kr
Årskort 550 kr
Båt hyra 100 kr/dygn

FISKEKORTFÖRSÄLJARE
Fiskevårdsföreningens SWISH nr. 1234896775

Märk fiskekort, med ”båthyra” om så är fallet.
Plusgirokonto 492300-9  (obs logi finns även at tillgå i Bygdegården)

KONTAKT
Sören Norlin 070-321 44 77
soren.norlin@hotmail.com

 

 

 

 

 

Med reservation för ev. ändringar.