10. TALLSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64°08’31.4″N 18°01’30.0″E

ALLMÄNT

Området är beläget ca 40 km öster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå. Efter ca 30 km når man Borgsjödammen där den långa Borgsjöforsen börjar. Där finns också en informationstavla och kortförsäljning. Området omfattar Gigån(Gideälven) mellan Borgsjödammen och Skinnmuddselets regleringsmaskin, ett tiotal betydande sjöar samt ett antal mindre vattendrag.
Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar, stigar och skyltar.

FISKET

Tallsjö FVO erbjuder främst ett fint strömfiske efter öring och harr i Gigåns forsar samt fiske efter röding/Öring och Abborre i Abborrvattnet. Vidare finns rika möjligheter till fiske efter sik, abborre, gädda i ett flertal sjöar samt i Gigåns lugnare partier. För fisket i Hocksjön och Abborrvattnet finns båtar att hyra. Vid användande av egen båt tillkommer en kostnad på 50kr. Vintertid är det skoterled dit.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. För fiske i Hocksjön och Abborrvattnet erfordras särskilt fiskekort.

Minimimått
Öring och röding 30 cm, harr 25 cm.

FISKARTER

Öring, Röding, Harr, Sik, Abborre, Gädda, Brax, Id

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå              0941-140 78
Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45
OKQ8                            0941-101 54
Kent Renman          0943-200 63 / 070-223 38 20

Båtuthyrning
Kent Renman                    0943-200 63

KONTAKT

Kent Renman     070-223 38 20

 

Länk till Djupkarta Abborrvattnet

Med reservation för ev. ändringar.