20. RISSJÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

GPS: 64°03’09.7″N 17°40’28.5″E

ALLMÄNT

Överrissjö och Svedjans kortfiskeområde som ligger ca 25 km sydväst från Åsele på väg mot Örnsköldsvik och innefattar ett flertal fina sjöar/tjärnar och del av kvällån.
Inom området så kan du fiska fritt i dom flesta vatten förutom Abborrtjärn som är ett inplanterat vatten med fint bestånd av Regnbågslax och Öring. Det finns också ett litet antal privat arrenderade vatten som ej ingår i området,
vilka det är kan Lars-Bertil Lundberg upplysa om. Varje år planteras det ut ett antal kilo Regnbåge och Öring i Abborrtjärn ca två veckor innan midsommar och premiär brukar ligga på midsommardagen.

FISKET

Fisket runt Abborrtjärn är handikappanpassat med bryggor och stigar
Ädelfisk
Öring och Regnbågslax inplanteras i Abborrtjärn. Harr finns i Kvällån

KORTPRISER

Swishnummer: 1233241924
Skriv på swishen vilken sjö ni fiskar i exempelvis ( Överrissjön ) eller put and take ( Abborrtjärn Svedjan ) som meddelande.

Put and take Abborrtjärn Svedjan 120 kr / Dygn Max 3 fiskar.

Övriga vatten som Överrissjön:
Dygnskort 60 kr
Veckokort 160 kr
Årskort 350 kr

FISKEREGLER RISSJÖ BYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

 1. Giltigt fiskekort för fiskevattnet.
 2. Endast ett (1) handredskap/spö är tillåtet.
 3. Fiske från båt är tillåtet.
 4. Visa hänsyn till andra fiskare och boende inom området.
 5. Vissa vatten inom samfälligheten kräver särskilt fiskekort.
 6. Det finns vatten inom området som är privata med fiskeförbud.
 7. Fiske med nät får endast bedrivas av fiskerättsägare. I Överrissjö gäller nätförbud för samtliga.
 8. Det är varje fiskares skyldighet att förvissa sig om att fiske är tillåtet där man fiskar.
 9. Vid begäran skall fiskekort uppvisas för av Länsstyrelsen utsedd fisketillsyningsperson.
 10. Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap av förälder annan vuxen med giltigt fiskekort eller fiskerätt i aktuellt vatten.
 11. Överträdelser av gällande fiskeregler beivras enligt 47§ Fiskelagen.

 

FISKEREGLER FÖR ABBORRTJÄRN SVEDJAN

 1. Giltigt fiskekort.
 2. Ett handredskap (spö) per fiskare och fiskekort.
 3. Max 3 fångade fiskar per fiskekort eller person.
 4. Fiske från Flytring är tillåtet.
 5. Visa hänsyn till andra fiskare.
 6. Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap av förälder eller annan vuxen med giltigt fiskekort på Abborrtjärn, totalt 3 fiskar/kort.
 7. Överträdelser av gällande fiskregler beivras enligt 47§ fiskelagen.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Lars-Gunnar Johansson Svedjan 070-523 74 16, 0941-320 30
Carina/Lennart Grönlund Svedjan 0941-320 62
Lars-Bertil Lundberg Överrissjö 070-678 33 43, 0941-320 59

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45
Åsele Turistbyrå 0941-140 78

KONTAKT

Lars Gunnar Johansson Svedjan     070-523 74 16, 0941-320 30

Med reservation för ev. ändringar.