16. OXVATTNET FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64°05’22.9″N 17°47’13.1″E

ALLMÄNT

Oxvattnets fiskevårdsområde är beläget i anslutning till Oxvattnets by, ca 25 km sydost om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 352 mot Tegelträsk. Efter ca 20 km tar man vänster mot Oxvattnet. Området omfattar även Dalsjön samt Oxvattenbäcken. Området är till största delen lättillgänglig året om.I anslutning till vattnen finns p-möjligheter samt rastplatser med vindskydd och eldstäder. Oxvattensjön.har även mycket fina sandstränder som lämpar sig väl för bad. 

FISKET

Här erbjuds främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre, sik ,öring och röding. Nedströms Oxvattendammen erbjuds ett fint strömfiske efter öring.

FISKEREGLER

Båda sjöarna samt Oxvattenbäcken nedströms Oxvattendammen är upplåtna för fiske med handredskap. Fiske från båt är tillåtet.
Minimimått: Öring och röding 30 cm. Öring i Oxvattenbäcken 20 cm.
Fiskesorter: Öring, Röding, Sik, Abborre, Gädda

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå 0941-140 78
Roland Jonsson, Klippen 0943-210 12
Conny Grahn 070-216 80 80
Heine Henriksson 070-393 23 50

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

Båtuthyrning

Roland Jonsson 0941-210 12 & 070-344 16 06
Conny Grahn 070-216 80 80
Heine Henriksson 070-393 23 50

KONTAKT

Conny Grahn     070-216 80 80

Med reservation för ev. ändringar.