5. NORETBYARNAS FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64.090183, 17.337000 / 64°05’24.7″N 17°20’13.2″E

ALLMÄNT

Noretbyarnas fiskevårdsområde är beläget omedelbart söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven mellan Åsele och Sörnoret samt de större sjöarna Vispsjön och Baksjön. Vidare förekommer ett stort antal mindre sjöar och tjärnar. Området är till stora delar lättillgängligt och är väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns parkerings möjligheter samt rastplatser med vindskydd och eldstäder.

FISKET

Fiskevårdsområdet erbjuder främst fiske efter öring, sik, gädda och abborre i Ångermanälven, ett lättillgängligt fiske efter regnbågslax och öring i Skavtjärnen samt fint öringsfiske i Norsjötjärnen. Därutöver finns möjligheter till fiske efter sik, abborre och gädda i ett flertal mindre sjöar och tjärnar.
OBS !
Utplantering av Öring på 15 cm & 25 cm längder har gjorts nedanför Åsele kraftstation. Om ni fångar en fenklippt fisk rapporterar ni in den så bidrar ni till utvecklingen av fiskevården.
Ni kan ringa någon av dessa nummer:
Sven-Anders Lindström: 070-37 15 251
Vejne Persson: 070-51 75 268
Mats Ottosson: 070-21 48 265
Gösta Paulsson: 070-3956792
Urban Lindström: 070-608 97 95

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. För fisket i Skavtjärnen och Norsjötjärnen erfordras ett särskilt fiskekort.

Fiskepremiär i Skavtjärn 28/6 2019 klockan 18.00!!

OBS! Fiskeförbud i Mattesforsdammen.

Minimimått
Regnbågslax och öring 30 cm
Max 3 fiskar per dygn får fångas i Skavtjärnen och Norsjötjärnen.

FISKSORTER

Öring, Regnbågslax, Harr, Sik, Abborre och Gädda.

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå 0941 – 140 78
Lennart Hellström 0941-440 40
Sigvard Olsson 0941-440 16
Sven-Anders Lindström 0941-430 18

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

Båtar
Finns att hyra i Östernoret och Sörnoret.

KONTAKT

Urban Lindström     070-608 97 95

Med reservation för ev. ändringar.