1. LOMSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°58’53.1″N 17°35’10.

ALLMÄNT

Området är beläget ca 25 kilometer väster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Dorotea och efter ca 20 km tar man till vänster mot Lomsjö.
Fiskevårdsområdet omfattar Lomsjön, Saxvattnet, Rissjön, Getvattnet och Gåstjärn. samt Stamsjöån från och med Djupsjön till och med Långådammen. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lätttillgängligt och väl försett med vägar och stigar samt är uppmärkta med skyltar. I anslutning till fiskevatten finns vindskydd på flera ställen. Dessutom finns båtar att hyra i Lomsjön, Saxvattnet och Getvattnet. (Båtuthyrning: Anette Jonsson tel 0941-60054 samt 070-5798974 och Lotta Nilsson tel: 0706904738

FISKET

Lomsjö fvo erbjuder strömfiske efter harr och öring i Stamsjöån samt fiske efter storvuxen sjölevande öring i Lomsjön och Rissjön.Vidare erbjuder området stora möjligheter till fiske efter sik,abborre och gädda i ett flertal sjöar och tjärnar.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Mask eller andra naturliga beten får ej användas i strömmande vatten.

Minimimått:Öring 30 cm, Harr 25 cm

Maximalt 10 kilo rensad fisk per person och år.

BÅTUTHYRNING

Anette Jonsson: 0705798974
Bertil Jonsson: 0705111282
Lotta Nilsson: 0706904738

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Anette Jonsson: 0705798974
Lotta Nilsson: 0706904738
Bertil Jonsson:0705111282

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-10345 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Peter Lindström 070 – 305 03 08

 

Här finns en pdf fil där ni kan läsa om våra vindskytt och rastplatser.

 

Med reservation för ev. ändringar.