12. LÖGDASJÖN FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64°08’12.5″N 18°21’38.3″E

ALLMÄNT

Området är beläget några kilometer norr om Fredrika samhälle. Från Fredrika tar man väg 352 mot Lycksele och efter 10 km passeras Lögdeån (Lögdeälven)varifrån väg ansluter till Lögdeån/Lögdasjön. Rödingträsket mfl vatten nås från vägen mot Baksjöliden. Informationstavlor finns i Baksjöliden samt vid Rödingträsket. Området omfattar Lögdasjön, del av Lögdeån(Lögdeälven)uppströms Lögdasjön. Rödingträsket samt ett flertal mindre sjöar, tjärnar och strömvatten. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar, stigar och skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vindskydd samt båtar för uthyrning.
Vid Rödingträsket finns stugor för uthyrning.

FISKET

Lögdasjöns FVO erbjuder främst ett mycket fint fiske efter öring(!)i Rödingträsket med intilliggande tjärnar.
I Lögdeån och Lögdasjön finns möjligheter till fint abborre och gäddfiske i flertalet mindre sjöar och tjärnar samt ett spännande öring och harrfiske i Kvarnbäcken. För fiske i Rödingträsket finns båtar att hyra. Rödingfiske även i Trehörningen.

FISKEREGLER

De flesta vattnen inom området är upplåtna för fiske med handredskap förutom samtliga tillflöden till Rödingträsket samt Rödingträskbäcken, där fiskeförbud råder.
Särskilt fiskekort erfordras för fiske i Rödingträsket och Råtjärn. max 10 laxartade fiskar per dygn får fångas.
Mäskförbud i alla A-vatten. A-vatten öppna mellan 2 Mars till 31 Augusti.

A-Vatten
Rödingträsket
Rödingträsktjärn
Råtjärn
Minimimått
Lögdasjön :öring och röding 30 cm. Rödingträsket och Råtjärn 25 cm. Rödingträsktjärn 10 st 25 cm
Fiskesorter
Öring, Röding, Harr, Sik, Abborre, Gädda.

B-vatten
Lögdån och Lögdasjön finns fina möjligheter till öring, harr, sik, abborre och gäddfiske.
Spännande öring och harrfiske i Kvarnbäcken.
Baksjön och Trehörningen finns inplanterad harr.
För fiske i dessa vatten gäller fiskekort för B-vatten.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekort via www.ifiske.se
Fredrika Camping 0943-10024
Ingela Eriksson Lögda 072-221 38 25
Martin Lundberg 070-250 94 20

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-10345 ( via IFiske.se )

BÅT/STUGUTHYRNING

Bokas via www.ifiske.se

För båt- och stuguthyrning, kontakta Martin Lundberg i Baksjöliden (gärna SMS) 0702509420, direkt efter att båt-/stughyra erlagts på iFiske. Kod skickas därefter åter till nyckelskåp. 

KONTAKT

Martin Lundberg 070-250 94 20
Lennart Sjödin 070-662 90 57

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING

Med reservation för ev. ändringar.