9. LÅNGBÄCKEN-LILLÖGDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

(ÖVRE LÖGDEÄLVEN)

GPS: 64.356935, 17.907993 / 64°21’25.0″N 17°54’28.8″E

ALLMÄNT

Långbäcken-Lillögda fvo är beläget ca 40 km nordost om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå, efter ca 10 km tar man vänster mot Lycksele och efter ytterligare 30 km når man Lillögda vid Lägdeån. För att komma till Långbäcken fortsätter man ytterligare 5 km mot Lycksele och tar därefter till höger mot Långbäcken som nås efter ca 5 km.

Det kallas i folkmun för Övre Lögdeälvens FVO. Området omfattar drygt 30 km av Lögdeälven samt ett flertal bäckar, sjöar och tjärnar. Området är till stora delar lättillängligt och väl försett med vägar stigar och skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser samt rastplatser med vindskydd.

FISKET

Området erbjuder främst ett mycket fint strömfiske efter Harr och Öring i Lögdeån och tillrinnande bäckar. I Stortjärnen finns det Röding och Öring. I Trättarmyrtjärn finns enbart Öring. Dessutom erbjuder området ett fint Abborr- och Gäddfiske.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap med följande undantag:

Särskilda regler för Lögdeälven:
Gällande regler för fiske i Övre Lögdeälvens FVO:
Gällande fiskebevis skall lösas innan fisket påbörjas.
I Trättarmyrtjärn och Stortjärn är maxfångst per kort två (2) fiskar. Endast ett kort per fiskare och dag får lösas.
Ständigt fiskeförbud i Alskabäcken upp till Fredrikavägen, Långbäcken upp till Björnmyran och Mallträskbäcken upp till Åmyran.
Fiskeförbud i Lögdeälven 15 augusti – 15 september.
Mete med långspö och mask förbjudet i Lögdeälven.
I Lögdakullforsarna är endast fiske med flugspö tillåtet. Minimimått röding, öring och harr 30 cm. Max tre laxartade fiskar per kort och dag.
Båtförbud i vatten med laxartade fiskar. Båtmotorer ej tillåtna!

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Stig Jonsson Långbäcken         0943-22022
Lars-Erik Lidström Lillögda   070-239 09 66
Svante Bäcklund Långbäcken   0943-22026
Asele tuistbyrå                       0941-14078
Fredrika Camping                   0943-10024
Kjell-Erik Domej Lillögda     070-233 41 35

IFiske

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen   0941-10345 ( via IFiske.se )

 

KONTAKT

Tony Wallin     070-620 40 48

OMRÅDESKARTA

Med reservation för ev. ändringar.