9. LÅNGBÄCKEN-LILLÖGDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

(ÖVRE LÖGDEÄLVEN)

GPS: 64.356935, 17.907993 / 64°21’25.0″N 17°54’28.8″E

ALLMÄNT

Långbäcken-Lillögda fvo är beläget ca 40 km nordost om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå, efter ca 10 km tar man vänster mot Lycksele och efter ytterligare 30 km når man Lillögda vid Lägdeån. För att komma till Långbäcken fortsätter man ytterligare 5 km mot Lycksele och tar därefter till höger mot Långbäcken som nås efter ca 5 km.

Det kallas i folkmun för Övre Lögdeälvens FVO. Området omfattar drygt 30 km av Lögdeälven samt ett flertal bäckar, sjöar och tjärnar. Området är till stora delar lättillängligt och väl försett med vägar stigar och skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser samt rastplatser med vindskydd.

FISKET

Området erbjuder främst ett mycket fint strömfiske efter Harr och Öring i Lögdeån och tillrinnande bäckar. I Stortjärnen finns det Röding och Öring. I Trättarmyrtjärn finns enbart Öring. Dessutom erbjuder området ett fint Abborr- och Gäddfiske.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap med följande undantag:

Särskilda regler för Lögdeälven:
Ständigt fiskeförbud i Alskarbäcken upp till Fredrikavägen, Långbäcken upp till Björnmyran och Mallträsket upp till Åmyran. Sträckan från bron Lyckselevägen upp till sjön endast No Kill fiske. Fiskeförbud i älven 15 augusti – 15 september. ( Lekförbud )

Mete med metspö, långspö mask och andra beten förbjudet i älven med undantag av Mossavattenseler samt selet från väg 578 Nordanås-Borgsjö ner till selets slut uppströms Lögdakullforsarna.

Lögdakullfors:
Endast fiske med flugspö tillåtet, särskilda undantag kan finnas. Minimimått Röding Harr och Öring 30 cm. Max 3 laxartade fiskar per kort/dag

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Stig Jonsson Långbäcken         0943-22022
Lars-Erik Lidström Lillögda   070-239 09 66
Svante Bäcklund Långbäcken   0943-22026
Asele tuistbyrå                       0941-14078
Axbergs Maskin & Vapen         0941-10345
Fredrika Camping                   0943-10024
Kjell-Erik Domej Lillögda     070-233 41 35

KONTAKT

Tony Wallin     070-620 40 48

OMRÅDESKARTA

Med reservation för ev. ändringar.