15. HOLMTRÄSK-STORSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°53’36.4″N 17°31’28.6″E

ALLMÄNT

Holmträsk-Storsjö fvo är beläget i anslutning till Holmträsk by, ca 40 km söder om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 90 mot Junsele. I Hälla tar man vänster mot Örnsköldsvik och efter ytterligareca 3 km vänster mot Holmträsk. Holmträsk-Storsjö fiskevårdsområde omfattar flera större sjöar samt tjärnar med god tillgång på fisk. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns p-nöjligheter, rastplatser med vindskydd och eldstäder samt båtar för uthyrning

FISKET

Holmträsk-Storsjö erbjuder fiske efter Abborre, Gädda samt Sik. Möjligheter till strömfiske efter Öring finns i Stafseleån, Trehörningsbäcken och Långtjärnsbäcken. Vidare erbjuds möjligheter att fiska Öring i ett antal tjärnar inom området.

 

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Minimimått 30 cm

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Åsele turistbyrå 0941-140 78
Sigfird Bösinger 0941-310 03
Mikael Lang 070-821 57 15
Lanthandeln i Solberg 0661- 500 10

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Jan Erik Byström     073-181 16 32

Med reservation för ev. ändringar.