15. HOLMTRÄSK-STORSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°53’36.4″N 17°31’28.6″E

ALLMÄNT

Holmträsk-Storsjö fvo är beläget i anslutning till Holmträsk by, ca 40 km söder om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 90 mot Junsele. I Hälla tar man vänster mot Örnsköldsvik och efter ytterligare 3 km vänster mot Holmträsk. Holmträsk-Storsjö fiskevårdsområde omfattar flera större sjöar samt tjärnar med god tillgång på fisk. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns p-möjligheter, rastplatser med vindskydd och eldstäder samt båtar för uthyrning. Under sommartid är alla sjöar lättillgängliga via vägar och skogsbilvägar.
Vintertid är vissa fiskevatten endast tillgängliga via skidåkning eller skoter. I en del sjöar finns det båtar att låna gratis under eget ansvar.
En del båtar kan sakna åror eftersom de ibland tyvärr försvinner.

FISKET

Holmträsk-Storsjö erbjuder fiske efter Abborre, Gädda samt Sik. Möjligheter till strömfiske efter Öring finns i Stafseleån, Trehörningsbäcken och Långtjärnsbäcken. Vidare erbjuds möjligheter att fiska Öring i ett antal tjärnar inom området. En del vår/somrar förekommer utsättning av regnbåge i Långtjärnen och då är det fiskeförbud till en fiskepremiär som annonseras ut.

 

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Minimimått 30 cm

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekort köpes via www.ifiske.se

Övriga kortförsäljare.
Sigfrid Bösinger 0941-310 03
Mikael Lang 070-821 57 15
Lanthandeln i Solberg 0661- 500 10

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Carl-Erik Byström 070-697 99 37

Med reservation för ev. ändringar.