7. HÄLLA FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°56’18.6″N 17°16’49.0″E

ALLMÄNT

Vår pärla Sörsjön har tyvärr invaderats av gädda och mört. Någon enstaka öring kan finnas kvar, men då gäller det att vara på plats runt midsommartid, när Sjösandsländan kläcker. Annars kan du prova gäddfiske på fluga i Ångermanälven. Prata med lokalbefolkningen. De vet var det finns fina gäddställen.
I Stafseleån, Hällby med Hundselet och Hälla vid gamla Forsnacken kan du fiska efter både harr och öring i strömmande vatten.
Upplysningar: rikard@jtrlining.com

FISKET

Området är beläget i södra delen av Åsele kommun, i anslutning till gränsen mot Västernorrlands län. En del av Hällbymagasinet och en arrenderad del av Ångermanälven ligger inom Junsele kommun.
Fiskevårdsområdet bedriver aktiv fiskevård och har gjort biotopvårdsåtgärder i Stafseleån. Senast hösten 2014 planterades fångstfärdig öring i Stafseleån.
Fiskekortet för Hälla gäller alla vatten inom området + Ångermanälven vid Hällby.

Vid Sörsjön finns ett vindskydd (timrat hus) intill en liten husvagnsparkering.
Det finns även vindskydd vid Stafseleån och vid Hällbymagasinet intill vägen mot Junsele. Informationstavlor finns i Hälla, Hällby och vid Sörsjön.

FISKEREGLER

Fiskekort gäller fiske med handredskap fört från hand. I Stafseleån är det bara tillåtet att fiska med fluga. Flugspö eller spinnspö med flugkast och kastflöte. Max 1 fisk /dygn.
Minimimått för laxartad fisk= 30 cm.
Vi har satt en fångstbegränsning till 4 Gäddor/Dag. Alla Gäddor över 60 cm skall återutsättas.

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå: 0941-140 78
Stig Hällestrand 0941-210 63
Hälla Cafe (ord öppentider) 0941-210 00
IFiske

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

Båtuthyrning

Det finns båtar att hyra i Sörsjön (100 kr/dygn) och i Hälla i anslutning till magasinet.
Uthyrning-Hälla café (under öppentider). Övrig tid Stig Hällestrand 0941-210 63
Hemsida
Hällaström

KONTAKT

Rikard Edström
rikard@jtrlining.com
0706- 234 223

Mattias Blomdal
0706 – 831 362

OMRÅDESKARTA

Med reservation för ev. ändringar.