6. GAFSELE FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64.015559, 17.294265 / 64°00’56.0″N 17°17’39.4″E

ALLMÄNT

Det är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven, Sämsjön samt en del av Hällbymagasinet. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar.

Området är till stora delar lättillgängligt och är väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns P – möjligheter, rastplatser samt båt att tillgå. Informationstavlor finns i anslutning till rastplatsen vid Gafselegården.

FISKET

Gafsele FVO erbjuder främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre, och sik. Tillgången på grov abborre och gädda är extremt god i Ångermanälven och Hällbymagasinet. Övriga vatten erbjuder utöver nämnda arter också fiske efter harr, öring och röding. För fisket i Ångermanälven och Hällbymagasinet rekommenderas båt.

Ädelfiske
Öring – Stenholmstjärn
Öring – Röding – Kebbestjärn

FISKEREGLER

Minimimått
Öring, Röding och Harr 30 cm samt 3 st fiskar kort/dygn.
I kvarnbäcken och Åkernäsbäcken är minimimåttet för Öring 25 cm och Max 3 fiskar/dygn.
Vi har tillsammans med Björksele FVO satt en fångstbegränsning till 4 Gäddor/Dag. Alla Gäddor över 60 cm skall återutsättas.
OBS !
Utplantering av Öring på 15 cm & 25 cm längder har gjorts nedanför Åsele kraftstation.
Om ni fångar en fenklippt fisk rapporterar ni in den så bidrar ni till utvecklingen av fiskevården.
Ni kan ringa någon av dessa nummer:
Sven-Anders Lindström: 070-37 15 251
Vejne Persson:              070-51 75 268
Mats Ottosson:              070-21 48 265
Gösta Paulsson:             070-395 67 92

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Fiskekort kan köpas via www.ifiske.se
Åsele Turistbyrå                     0941 – 140 78

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen       0941-103 45 (via IFiske.se)

Båtuthyrning.
Lappland Pro Natur               073-822 94 82
Ivan Dahlman                        070-51097 85
Gösta Paulsson Gafsele        070-395 67 92

Adress och information
gafsele.fvo@gafsele.asele.se

Fiskeinformation:
Lappland Pro Natur          073-822 94 82
Mats Ottosson                  070-214 82 65
Gösta Paulsson: Gafsele  070-395 67 92

KONTAKT

Mats Ottosson                   070-214 82 65
Gösta Paulsson: Gafsele  070-395 67 92

OMRÅDESKARTA

DJUPKARTOR

Med reservation för ev. ändringar.