18. VISKA (FREDRIKA) FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64°04’10.3″N 18°23’48.6″E

ALLMÄNT

Viska (Fredrika) fvo är beläget ca 55 km sydost om Åsele tätort. Till Fredrika kommer man från Åsele via väg 92 mot Umeå. Från Umeå motsvarande väg ca 100 km. Viska (Fredrika) FVO är beläget i ett naturskönt område runt centrum av Fredrika samhälle. Det omfattar Viskasjön, Bredvattnet samt skinnmuddselet i Gideälven. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt med vägar och stigar. Vid vissa sjöar finns rastplatser med vindskydd.

FISKET

Viska (Fredrika) fvo erbjuder fiske efter Gädda, Abborre och sik. I Viskasjön finns ett mindre bestånd av ädelfisk.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Fiske från båt tillåten.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekort kan köpas via ifiske
Åsele turistbyrå 0941- 14078
Fredrika Camping +46 76 78 89 151
ICA Fredrika 0943-10200
Kurt-Ivan Viklund 0943-10178
Fredrika Jakt & Fiskecamp 0943-10390

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-10345 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Kurt Ivan Wiklund     070-674 15 45

Med reservation för ev. ändringar.