19. BORGSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64°11’31.0″N 17°47’21.6″E

ALLMÄNT

Borgsjö-Tallberg fvo är beläget ca 25 km öster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå eller väg 90 mot Lycksele. Borgsjö-Tallberg FVO är beläget i anslutning till Borgsjö och Tallbergs byar ca 25 km öster om Åsele tätort. Området omfattar Gide älv från Borgsjödammen och uppströms ca 15 km. Ett antal sjöar och tjärnar ingår också i området. Området är till största delen lättillgänglig året om.

FISKET

Ett fint strömfiske efter Harr och Öring erbjuds inom Borgsjö fvo. Dessutom ett bra fiske efter Gädda, Abborre och Sik i sjöar och tjärnar.

FISKEREGLER

Alla vatten är upplåtna för fiske med handredskap. Allt mete, fiske med naturliga beten såsom mask, maggot etc. är förbjudet i strömmande vatten.
I strömmande vatten råder fiskeförbud under följande tider: 1:a september 15:e oktober under öringens lekperiod samt 15:e april 31:a maj under barrens lekperiod.
Minimått: Öring 20 cm, max en öring per kort och dag får behållas samt harr 20 cm, varav man får ta till vara 3 harrar per kort och dag.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekortspriser och övrig information på infotavlor samt på Web-adress: www.ifiske.se

FVO-OMRÅDET ÄR ANSLUTET TILL WWW.IFISKE.SE där man kan köpa det digitala fiskekortet samt få en mer heltäckande information ang. områdets FISKEREGLER.
Fiskerättsägare, fastighetsägare samt person som kan påvisa anknytning till fastighetsägare inom Borgsjö – Tallberg fvo erhåller sitt fiskekort hos nedanstående Fvo-representanter:

 Max Lundahl Tel: 070-628 23 51, Tallberg / ÅSELE

Roger/Regina Söderström Tel: 070-656 19 86/070-662 71 98, Orgnäs / ÅSELE

Boende

Borgsjö Byastugeförening har en lägenhet med enkel standard och en större samlingslokal till uthyrning.

För uthyrning ring: Johan Wiklund 070-577 50 50

Endast Fiskekortsinformation

Åsele turistbyrån 0941-14078
Axbergs Maskin & Vapen 0941-10345 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Roger Söderström     070-656 19 86

Med reservation för ev. ändringar.