14. BJÖRKSELE FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 63°57’56.5″N 17°06’18.4″E

ALLMÄNT

Björksele fiskevårdsområde är beläget ca 35 km sydväst om Åsele tätort i anslutning till Björksele by. Från Åsele tar man väg 90 mot Junsele och efter ca 25 km tar man höger mot Björksele. Området omfattar Västra och Östra Kortingvattnet, Kultran samt del av Hällbymagasin. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar, samt är uppmärkt med skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vindskydd och vid vissa vatten finns båtar för uthyrning. I kortet ingår även de delar av Hällbymagasinet som omfattas av Gafsele fvo.

FISKET

Området erbjuder fiske efter grov gädda, abborre och sik i Hällbymagasinet. Vidare erbjuder området goda möjligheter till fiske efter öring, sik, abborre och gädda i ett flertal sjöar och tjärnar. Även strömfisket efter öring i Kultran kan rekommenderas. För fiske i Hällbymagasinet finns båtar att hyra.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap.
Fiske från båt är tillåtet i Hällbymagasinet. Max 3 laxartade fiskar per dygn får fångas. Flytring tillåtet.
Vi har tillsammans med Gafsele FVO satt en fångstbegränsning till
4 Gäddor/Dag. Alla Gäddor över 60 cm skall återutsättas.
Minimått: Öring 35, Harr 35 cm.
Fiskarter: Öring, Harr, Sik, Abborre, Gädda

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Fiskekort kan köpas via www.ifiske.se
Åsele Turistbyrå                0941-140 78
Gunilla Hellström              0941-220 36
Lars-O Sahlbjörk              0941-220 29
Båtuthyrning
Lars-O Sahlbjörk             0941-220 29
Gunilla Hellström              0941-220 36

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45 ( via IFiske.se )

KONTAKT

Lars Olov Sahlbjörk     070-035 38 17

Med reservation för ev. ändringar.