8. Baksjöområdet Åsele Sportfiske Klubb

GPS: 64°09’59.1″N 17°42’06.5″E

FISKET

Baksjöområdet
Baksjöområdet är ett kortfiskeområde som förvaltas av Åsele sportfiskeklubb.
Det är beläget ca 30 km öster om Åsele tätort vid Gigsele.
Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå, efter ca 25 km tar man av mot Gigsele och Baksjöområdet.
Området består av två sjöar samt ett tjärnsystem vilka är sammanbundna av ett par mindre vattendrag.
Området är lättillgängligt och försett med spångade stigar, vindskydd, p-platser samt båtar för medlemmar.

Fisket
Baksjöområdet erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i
Storbaksjön samt ett lättillgängligt öring- och rödingfiske i Gravartjärnen och femtjärnssystemet.
Vidare erbjuder området fiske efter sik, gädda och abborre.
Området är lättillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfiske på Stor- och Lillbaksjön
samt Gravartjärnen rekommenderas.
Fisket är upplåtet för medlemmar i Åsele Sportfiskeklubb,
det säljs dagskort för ej medlemmar men vi ser helst att medlemskap ansöks.
Kontakt angående medlemskap görs till Åsele Fiskeklubb eller Bo Marttjern, Lars Norberg eller Mikael Adolfsson.

Klubbstuga och båtar
Klubbens medlemmar har tillgång till båtar i Storbaksjön samt en klubbstuga för
övernattningsmöjligheter med våningssäng och värmemöjligheter genom en vedkamin.
Gasolkök för tillagning av mat och kaffekokning finns också.

FISKEREGLER

Femtjärnarna:
Flugfiske och pimpelfiske tillåtet.
Max 6 fiskar per dygn varav max 3 Öringar.
Minimimått Öring 30cm

Gravartjärnen:
Endast fiske med spinn eller fluga,
pimpel tillåtet.
Mete förbjudet.

Flugsträckan
Baksjöbäcken:
No Kill på Öring
(all öring återutsätts).
Ingen fångstbegränsning på Harr men fiskas efter samvete.

Storbaksjön och Lillbaksjön:
Max 3 Öringar per dygn och person.
Minimimått 40cm

MEDLEMSKAP

För att bli medlem i Åsele Sportfiskeklubb lämnas en ansökan in till någon av dessa:
Lars Norberg, Bo Marttjern, Mikael Adolfsson.
Ansökningsblankett hittar ni på fiskeklubbens hemsida.

Med reservation för ev. ändringar.