4. ÅSELE NÄRFISKE (Övre Ångermanälven m.fl.)

ALLMÄNT

Åsele närfiske-Ångermanälvens KFO är ett stort område som hyser gott med fiskeplatser och fina fiskar. Inom denna långa sträcka som börjar vid Volgsjöfors Kraftstation och slutar vid båtklubbens holme (efter båtklubbens holme tar noretbyarnas fvo över)
kan man bland annat fiska efter stor Öring i Stenkulla, grov Abborre och Gädda i hela delen av älven eller prova på att torrflugfiska Sik runt midsommar när Vulgata svärmar eller vinterfiska efter Röding på Abborrsjön.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom är upplåtna för fiske med handredskap. Ångermanälven gäller Harr 3 st kort/dygn minimimått 30 cm. Abborrsjön gäller 3 fisk per kort/dygn minimimått 30 cm.
Öring Ångermanälven förutom specialsträckan, minimimått 45 cm. 3 st öring – kort/dygn. S
pecialsträckan Stenkulla (se nedan)
Specialsträcka från Stenkulla kraftstation ner till utloppet på Torvsjöån gäller Max 1st Öring/dygn & kort och totalt 2st öringar per år och fiskare får avlivas.
Fönsteruttag specialsträcka.
Den Öring som tas upp måste vara mellan 55-75cm. Allt över och allt under detta mått skall ovillkorligen släppas tillbaka.
Fisk(all öring) som fångas skall rapporteras in. Vid börtingsvängens grillkoja finns rapportering att fylla i eller sms/ring fiskelars 070-647 54 72
Fiskeförbud på Öring (alla öringar måste släppas tillbaka denna tid) mellan 15 September – sista Oktober ( Lektid för Öring)
Fisket sker med ett spö från land.
Fiske med levande agn förbjudet.
Ökad bevakning och kontroll av fiskekort och att regler följs.
Nätförbud
Flytring tillåten i Abborrsjön.

Vattenfall informerar om fiske
vid kraftverk – information about
fishing around powerplant !

FISKARTER

Gädda, Abborre, Mört, Sik, Lake, Brax, Id, Öring, Harr.
Röding och Öring i Abborrsjön

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Åsele turistbyrån 0941-140 78
Meselfors vandrarhem & Camping 0940-250 89
Turistbyrån Vilhelmina 0940-152 70

Endast Fiskekortsinformation

Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45
OKQ8 Åsele 0941-101 54

KONTAKT

Åsele turistbyrån 0941-140 78

FISKEKORT

Med reservation för ev. ändringar.