Röding (Salvelinus salvelinus, alpinus)

Beskrivning

Forskarna anser att det finns tre olika former av röding; stor-, fjällröding och titan. Fjällrödingen leker i strömmande vatten, t ex i Ransarån och blir max. 3-4 kg. Storrödingen kan bli närmare 9 kg. Titan bildar stora stim i t ex Gitssjön. Rödingen är den ultimata utmaningen för fjällfiskaren. En fisk som knappast går att strukturera inom givna ramar. Fjällrödingen är Sveriges mest utpräglade kallvattenfisk och leker i augusti – oktober i grunda rinnande vattendrag. Rödingen livnär sig mycket på bottendjur som små kräftdjur, mygglarver och puppor samt andra insekter, snäckor och musslor. Vackert röd i köttet, välsmakande. Ger god fight.

Kröding & Bröding?

Rödingen är en Laxfisk med många, vanligen ljusa fläckar på mörk botten. Förutom våra inhemska former av röding har det inplanterats andra varianter. I den stora källflödessjön Tjeggelvas, har det genom åren fångats enorma exemplar av rödinghybriden kröding, en del över 14 kg! Krödingen är en korsning mellan kanadaröding och svensk fjällröding.

Andra hybrider är splejk, vilken är en korsning mellan kanadaröding och bäckröding samt bröding som har framavlats genom korsning mellan bäckröding och svensk röding. Vi har också en inplanterad art som kallas för bäckröding, men är i grunden ingen svensk fisk, utan kommen från Nordamerika.

Fiskemetod

♦ Fluga & långdrag
Rödingen hugger sommartid bäst på nymf, torrfluga samt släprodd sk långdrag; kroken betad med mask och fiskad på 4-6 m djup. Små svarta torrflugor, fjädermyggor, nattsländepuppor och någon nattslända rekommenderas.
♦ Ismete
Ismete med mask eller maggots som agn.
♦ Spinnfiske
Spinnfiske efter röding i mindre tjärnar är en trevlig fiskeform.

Bästa tiden

Tidig höstis och sen våris. Ismete med mask eller maggots som agn.

Bra platser för rödingfiske

Fjällrödingen, strömmande vatten, ex. i Ransarån, Kultsjön, Krutsjön och Västansjö, – Vilhelmina. Titan, Gitssjön, -Vilhelmina.