Mört (Rutilus rutilus)

Beskrivning

 

Främsta kännetecknet är de röda ögon den har. Mörten är splittrad i en rad geografiska raser. Stor mört kallas den som är över 300 gr. Leken inträffar under april-juni när vattentemperaturen är minst 10 grader. Den är den fisk som är mest känslig för försurningar. I en sjö med endast stor mört kan man misstänka försurningsskador. Ofta premiärfisken för många på metspöt! Är ofta talrik och ligger vanligen kring 1 hg. Mört är idag ingen större matfisk men en rolig fisk att meta med mask, deg eller majs.

Kännetecken

Långsträckt fisk med stora fjäll. Röda ögon och fenbaser. En ganska hög ryggfena. Stjärten längre än analfenan. Ryggen grågrön till brun. Sidorna silverglänsande.
Storlek: Upp till 45 cm. I/2 år ca 4-5 cm, 7 år ca 25 cm.
Vikt: Sällan över 0,5 kg. Svenskt sportfiskerekord på 1726 g noterat.
Lektid: April-juni.
Lekplats: Grunda vegetationsrika vikar, 15-40 cm djup.
Rom: Ca 100 000. Kläckningsdygn: 10-12.
Föda: Insektslarver, snäckor, kräftdjur, växtdelar av olika slag, särskilt alger.
Ålder: 25 år.

 

Förekomst

Hela Sverige i sötvatten samt vid ostkusten. Diverse: Används till agn på olika sätt. Viktig gäddföda. Kallas även pjön, skall, skallpyn och pyn. När mörten börjar försvinna är detta tecken på att vattnet försurats och pH-värdet sjunkit kraftigt.

 

Fiskemetod

♦ Mete
Använd små flöten på ca 0,5gr – 2gr.
Krokstorlek 12 och 16.
Linan under 0,18 mm.
Långspö: ett trevligt sätten att fiska mört med. Mörten är stark för sin storlek så blir det en härlig fight. Spöet bör vara mellan 5-9 m.
Matchmete: ett mycket bra fiske när fisken står långt från land och om fisken är väldigt stor.
Bottenmete: mäskning är nästan nödvändigt. Bra att använda i strömmande vatten.

♦ Pimpling är ett lätt sätt att fiska mört på men det gäller att hitta dem. Man fiskar med vanlig pirk eller mormycka, man kan också använda minibalansare och tafs pirk.

♦ Bete maggot eller mask, majs och casters.

♦ Andra metoder Nät, mjärdar, not, mörtstuga.

 

Bästa tiden

Mörten metar man under hela året.

 

Bra platser för mörtfiske

I vatten kring Marsliden och Girisån finns mört, speciell grov mört (500-600 gr/st) finns bl a i Stensjön syd östra Marssjön.