Lake (Lota lota)

Beskrivning

Vår enda sötvattenlevande fisk inom torskfamiljen. Laken är en bortglömd sportfisk som dessutom är perfekt på matbordet. Går att vintermeta och fånga på bottenmete. Den är en cirkumpolär art, den förekommer alltså bara som enda art. Den leker under perioden december – mars. Laken är en natt- och skymningsjägare.

 

Laken är en gröngul torskfisk med svarta fläckar. Den förekommer i sötvatten och är vanlig i sjöar över hela landet utom i Bohuslän och de nordligaste fjälltrakterna; förekommer även utmed Östkusten. Längd upp till 90 cm, vikt till över 12 kg. Trög bottenfisk. Som vuxen är laken en rovfisk och den leker om vintern. Laken lever under sommaren i djupa hålor i sjöarna. På sommaren är det ingen som egentligen fiskar efter dem då de är mindre fina matfiskar då, men senare fram på hösten blir laken fastare i köttet och en utmärkt matfisk.

Den förekommer över hela landet förutom i Bohuslän, Gotland och de högsta fjälltrakterna. För vissa kan laken vara en något udda sportfisk, men ger stora möjligheter till ett varierat sportfiske. Laken är en bottenlevande allätare och tar gärna för sig av andra fiskars produktion. Därför kan den ibland tas som en ”ogräsfisk”, vilket är ett felaktigt ord på all fisk inom den här genren. En god förutsättning för öringens leverne i älvsystemen är till en del lakens förtjänst.

Det är inte ovanligt att öringen tar för sig av lakungarna. För flugfiskarens del utnyttjas detta med flugimitationer som kan likna en lakunge, såsom den klassiska Muddler Minnow. I Sverige har lake på över 12 kg fångats. Svenskt sportfiskerekord; 8,5 kg från 1996.

 

Fiskemetod

Tackel
En bra metod är att fiska med strömmingsfilé eller sikfilé på en 5/0as krok. Tackel är det vanligaste sättet.

Spö
Lämplig utrustning är spö som klarar att kasta 50-60m. Linan är mindre viktig eftersom man fiskar på natten och fisken inte kan se linan.

Doftspår
Laken går på lukten så det är bra att ha ett bete som luktar riktigt. Vart betet ska presenteras är från vatten till vatten men ett smart sätt är att kasta långt ut och sedan låta ligga i tio minuter. Dra sedan in betet några varv och låt ligga på så sätt så skapas ett doftspår som laken följer. Försök att kasta på samma ställe hela tiden eftersom doftspåren ligger där.

Andra metoder
Ryssja, ”lakstrut”, nät, rev eller krok. Laken kan även klubbas, då den om vintern står tätt under isen.

 

Bästa tiden

För att komma åt den på hösten när man för det mesta fiskar efter den så måste det vara kallt i vattnet, helst under 10 grader. På vissa ställen kan man fiska efter laken väldigt tidigt på hösten när den vandrar upp i vattendragen och sen ut i sjöarna för att leka. Men på andra ställen kan den hålla på sig ända tills isen lägger sig.

När det gäller lake är det kvällsfiske som gäller.

 

Bra platser för lakfiske

Gott om lake är det i Kultsjön, Vojmsjön, Bielite, Malgomaj och Volgsjön.