Id (Leuciscus idus)

Beskrivning

Iden liknar mörten men är betydligt större och skiljer sig även från mörten genom sina gula ögon. Iden är en stor fisk som kan bli 60 cm lång och väga över 4 kg. Den är förvillande lik en färna, så för att skilja dem ifrån varandra får man titta noga på analfenan. Längst in på fenorna är iden röd. Det finns också gulröda varianter som kallas guldid.

Under våren vandrar den uppför floderna och leker och den blir könsmogen vid fem års ålder. Den leker på gräs och stenbottnar, där rommen, upp till 100 000 ägg, läggs.
Iden äter snäckor, musslor, insektlarver, kräftdjur och fisk.
Iden förekommer från Öresund längs hela ostkusten men den finns också i insjöar i hela Sverige. Den föredrar sjöar och floder med klart vatten, men kan även förekomma i grumligt vatten. Iden kan bli upptill 30 år. Iden kallas även ort, ört, idbarn, tjockfälling och harnacke.

 

Bra platser för Idfiske

De största id- och braxbestånden finner man i Bergvattenån (Dorotea kommun) samt de sjöar Bergvattenån rinner igenom. Id är ingen vanlig fisk i Vilhelmina-området men i Gubbseleforen förekommer det att man ibland fångar Id.

Fiskemetod

Iden fångas lämpligast i anslutning till åns strömmande partier där de gärna backar ner på strömnackar och tar för sig av driftade insekter och småfisk. Att flugfiska iden på dessa strömnackar är en höjdare! Ofta står det tjockt med id på nackarna och medelvikten är hög. Ett annat ställe som är bra är i Ormsjöån nedanför Ormsjödammen. Utöver stor id så har du chans att fånga ditt livs öring i den strömmen. Id kan även metas med majs, bröd eller mask som bete men hugger även på små drag.