Brax (Abramis brama)

Beskrivning

Braxen är en karpfisk, en ung brax är silverblank, när den växer och blir äldre blir den mer gyllenbrun. Den har stora fjäll och en mun som går att skjuta ut som en bälg. Den använder ”bälg-munnen” för att suga in slam och silar sedan fram det som den vill äta. Braxen lever av smådjur som lever i bottenslammet.

 

Bra platser för Braxfiske

Braxfisket är dåligt utvecklat inom Dorotea men förekommer inom området. Brax har fångats på nät i Volgsjön och Vojmåns utlopp men det hör inte till vanligheterna.

 

Fiskemetod

Bästa tiden att fiska brax är på våren när braxen går in mot land för att leka. Bottenmete med kompostmask är en bra fiskemetod för braxen. Det fångas ibland någon brax på mask eller drag men något riktat fiske efter brax förekommer inte.