Under 2021 flottledsrestaurerades en ca 1,5 km del av Långseleån nedströms de delar som restaurerades 2019 och 2020.

Läs mer