Här kan du följa hur sjöarnas artsammansättning förändrats över åren.

Läs mer