Fiskarnas rike på svt visar på vilken negativ påverkan människan har på speciellt strömmande vatten och konsekvenserna för strömlevande fiskar och andra organismer.

Se filmen här: https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike