Sallsjöåsystemets FVO
I Per Salmonstjärn & Gåstjärn sätter fiskevårdsområdet ut ädelfisk årligen. Det finns ett vindskydd vid Per Salomonstjärn. Lillsjön och Gåstjärn nås lättast via vägen som går efter kraftledningen mellan byarna Laiksjön och Lavsjön. Lillsjön hyser ett bestånd av fin abborre och gädda och även här finns vindskydd.

Här finns information om fiskekort och karta över området, https://sodralappland.nu/fiskeomraden/fiskeomraden-dorotea/.


Bergvattensjön mitt i Dorotea samhälle
Här sätter Dorotea kommun ut ädelfisk årligen och förutom ädelfisken finns fin abborre, sik och gädda i sjön. Vid sjön finns ett vindskydd samt en grillkåta som man får låna av Medborgarhuset (MB) om den är ledig. Grillkåtan är låst så man får kontakta MB för att få ut en nyckel.

Information gällande fiskekort finns under Bergvattnet samfällighetsförening på denna sida https://sodralappland.nu/fiskeomraden/fiskeomraden-dorotea/.

Avaträsk – Arksjö FVO
I Stortjärn och Botjärn på Fågelberget sätter FVO ut ädelfisk i årligen och det finns vindskydd där man kan grilla vid tjärnarna. I Västra Vallsjön finns det fin abborre och gädda samt en grillkåta där man kan gå in och värma sig. Västra Vallsjön ligger innan byn Nappsjö om du kommer från Borgavägen och kör mot Bellvik.

Efter samma väg som nämns ovan ligger sjön Korsselet och här finns en grillplats med tak samt fin abborre och gädda i sjön. Grillplatsen ligger i anslutning till vägen.

I Östra Tallvattensjön, Valltjärn och Blankabbartjärn uppe på Avaträskberget sätter FVO ut ädelfisk årligen och det finns grillmöjligheter.

Det finns även fin abborre inom området tex i Avaträsksjön och Västra Tallvattensjön.

Fiskekort finns att köpa på OK/Q8.

Avaträsk-Arksjö FVO finns på facebook.

Bellvik – Rörströms FVO
Om man åker vägen från byn Rörström efter Europaväg 45 och upp mot Bellvik så kör man förbi Rojkatjärn där fiskevårdsområdet årligen sätter ut ädelfisk. Där finns grillmöjligheter i en grillkåta.

Bra abborrfiske finns i Bellvik- och Rörströmssjön.

Mer information om fiskevårdsområdet hittar Ni här https://sodralappland.nu/fiskeomraden/fiskeomraden-dorotea/.

 

Var dock försiktiga när ni är ute på isarna då de överlag är dåliga i år och speciellt på reglerade vatten.