Flottledsrestaurering Mesjöbäcken och Laxbäcken

Mesjöbäcken och Laxbäcken i Vilhelmina har flottledsrestaurerats av Vilhelmina Model Forest. En grävmaskin har lagt tillbaka den sten som tagits bort för att underlätta transport av virke under flottningsepoken. Mer om projekten finns under fliken projekt på denna hemsida.