Flottledsrestaurering Långseleån 2019 och 2020

Långseleåns övre delar har under 2019 och 2020 flottledsrestaurerats. En grävmaskin har lagt tillbaka den sten som tagits bort för att underlätta transport av virke under flottningsepoken. Detta utfördes 2019 och under 2020 har 190 ton naturgrus tillförts ån för att förbättra för lekmöjligheter för harr och öring. Mer om projektet finns under fliken projekt på denna hemsida.