Fiskedestination – Rajastrands FVO

Rajastrands FVO kommer att få besök av Fiskedestination under sommaren 2020 för att spela in en fiskefilm från deras område. Resultatet av filmningen kommer att sändas 2021.