Under 2019 har åtgärder utförts för att förbättra för arterna öring och flodpärlmussla. Läs mer nedan (tryck på krysset).