Vattenrådet är en sammanslutning av kommunerna inom Ångermanälvens avrinningsområde samt andra intressenter med relation till vatten. Adressen till den nya hemsidan är https://angermanalvensvr.se/.  

Vattenrådet har sökt pengar till olika inventeringar gällande förslag till mildring av vattenkraftens påverkan. De färdiga rapporterna hittar Ni under Vilhelmina Model Forest hemsida http://www.modelforest.se/. Den senaste är en inventering gällande Fjällsjöälven.