Det kommer att tävlas i Dorotea kommun i Bellvik-Rörströmssjön. Utlänska grupper har varit där under sommaren och fått fin gädda, varav ett flertal över en meter. Även grov abborre har fångats.
Mer information hittar Ni under https://laplandpike.se/