Kommunerna har under sommar och höst elfiskat en rad mindre vattendrag där flertalet i stort sett varit torra p g a lite nederbörd sommaren 2018. Även om vattendragen varit i stort sett torra så har fisken klarat sig bra. Generellt har vi fått mer fisk under 2018 än 2017.