6. GAFSELE FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS: 64.015559, 17.294265 / 64°00’56.0″N 17°17’39.4″E

ALLMÄNT

Det är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven, Sämsjön samt en del av Hällbymagasinet. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar. I fiskekortet ingår även Hälla och Björkseles del av Hällbymagasinet.

Området är till stora delar lättillgängligt och är väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns P – möjligheter, rastplatser samt båt att tillgå. Informationstavlor finns i anslutning till rastplatsen vid Gafselegården.

FISKET

Gafsele FVO erbjuder främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre, och sik. Tillgången på grov abborre och gädda är extremt god i Ångermanälven och Hällbymagasinet. Övriga vatten erbjuder utöver nämnda arter också fiske efter harr, öring och röding. För fisket i Ångermanälven och Hällbymagasinet rekommenderas båt.

Ädelfiske
Öring – Stenholmstjärn
Öring – Röding – Kebbestjärn

FISKEREGLER

Minimimått
Öring, Röding och Harr 30 cm samt 3 st fiskar kort/dygn.
I kvarnbäcken och Åkernäsbäcken är minimimåttet för Öring 25 cm och Max 3 fiskar/dygn.
Vi har tillsammans med Hälla och Björksele FVO satt en fångstbegränsning till 4 Gäddor/Dag. Alla Gäddor över 60 cm skall återutsättas.
OBS !
Utplantering av Öring på 15 cm & 25 cm längder har gjorts nedanför Åsele kraftstation.
Om ni fångar en fenklippt fisk rapporterar ni in den så bidrar ni till utvecklingen av fiskevården.
Ni kan ringa någon av dessa nummer:
Sven-Anders Lindström: 070-37 15 251
Vejne Persson:              070-51 75 268
Mats Ottosson:              070-21 48 265
Gösta Paulsson:             070-395 67 92

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå                     0941 – 140 78
Axbergs Maskin & Vapen       0941-103 45
OKQ8                                     0941-101 54

Båtuthyrning.
Lappland Pro Natur               073-822 94 82
Mats Ottosson                       070-214 82 65
Gösta Paulsson Gafsele        070-395 67 92

Adress och information
gafsele.fvo@gafsele.asele.se

Fiskeinformation:
Lappland Pro Natur          073-822 94 82
Mats Ottosson                  070-214 82 65
Gösta Paulsson: Gafsele  070-395 67 92

KONTAKT

Mats Ottosson                   070-214 82 65
Gösta Paulsson: Gafsele  070-395 67 92

OMRÅDESKARTA

DJUPKARTOR

Med reservation för ev. ändringar.