Biotopvård i Rajastrand

Biotopvård i Rajastrand

LONA PROJEKT BIOTOPVÅRD I RAJASTRAND Finansiärer: Fiskeriverket (Saxälven, dom 1981-08-04), Naturvårdsmedel enligt förordningen (2003:598), Dorotea kommun och Rajastrands FVO. Läs mer om Projektet (pdf) Tillbaka till...
Utredning gällande restaurering av flottled

Utredning gällande restaurering av flottled

LONA PROJEKT UTREDNING GÄLLANDE RESTAURERING AV FLOTTLED En flottledsutredning har utförts i övre delarna av Långseleån av en upphandlad konsult, se bilaga. Tillbaka till...
Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön

Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön

LONA PROJEKT TILLGÄNGLIGHETSANPASSA ÖSTRA TALLVATTENSJÖN Avaträsk-Arksjö FVO har utfört följande åtgärder för att tillgänglighetsanpassa Ö Tallvattensjön. En kortare väg har anlagts från nuvarande vändplan och ner till sjön. Vid sjön har en fin gapakoja byggts upp med...
Sjölodning och kartering av sjöar i utlopp

Sjölodning och kartering av sjöar i utlopp

LONA PROJEKT SJÖLODNING OCH KARTERING AV SJÖAR I UTLOPP SMHI har initierat ett projekt som heter Sjölyftet vilket i korthet innebär att kommuner, länsstyrelser mm bör komma in med material till SMHI gällande olika former av underlag för att påskynda vattenmyndighetens...
Resursen Fisk

Resursen Fisk

LONA PROJEKT RESURSEN FISK Syftet är att öka kunskapen hos fiskerättsägare inom Dorotea och Vilhelmina kommuner samt att få tillstånd ett antal områden eller vatten/vattendrag med hållbara fiskeregler. 2013 Förvaltning av fiskevatten (Annons 1 i Dorotea- och...
Naturskola för klass 5

Naturskola för klass 5

LONA PROJEKT NATURSKOLA FÖR KLASS 5 Naturskola för klass 5 Syftet med projektet är att väcka barnens naturintresse i tidig ålder och skapa en trygghet för barnen att kunna vistas ute i naturen. Det är även att öka samarbetet mellan föreningsliv och skola samt att öka...
Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön del 1 / del 2

Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön del 1 / del 2

LONA PROJEKT TILLGÄNGLIGHETSANPASSA BERGVATTENSJÖN del 1 och 2 Syftet med projektet är att öka tillgängligheten runt Bergvattensjön så att fler kategorier människor får uppleva den fina naturen, barnens konstverk samt fisket i sjön. En handikappsanpassad brygga har...
Tillgänglighetsprojekt i Baksjötjärn

Tillgänglighetsprojekt i Baksjötjärn

LONA PROJEKT TILLGÄNGLIGHETSPROJEKT BAKSJÖTJÄRN Vilhelmina kommun har dragit igång två projekt för att tillgängliggöra närområdet. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och fiskevårdsområdet. Ambitionen är att göra området tillgängligt. Första delprojektet...
Vattenbruksprojektet abborre

Vattenbruksprojektet abborre

VATTENBRUKSPROJEKTET ABBORRE 7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt Projekt detaljer Syftet är att utveckla ett samarbete och erfarenhetsutbyte inom fisketurism mellan 7 Broars Skärgårds område (http://www.7broar.com/) och södra Lappland. Målet är att...
7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt

7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt

BOTNIA ATLANTICA SJU BROARS SKÄRGÅRD OCH SÖDRA LAPPLANDS FISKEPROJEKT 7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt Projekt detaljer Syftet är att utveckla ett samarbete och erfarenhetsutbyte inom fisketurism mellan 7 Broars Skärgårds område...