FIANSJÖN OCH SELSJÖN

ALLMÄNT

Området består av Fian- och selsjön, mellan Gottern och Fättjaure. Det är beläget 7 mil väster Dikanäs. Båtar och kåta uthyres. Boende i stugor finns i Gielas. Området är naturskönt i skuggan av fjällen.

FISKET

Området erbjuder fiske efter öring och harr. Sommartid fiske med fluga eller drag från båt. I området får man ofta fin öring på spinn eller fluga. Harren är den vanligast förekommande fisken. Boende i kåta och/eller i mindre stuga.

FISKEREGLER

Antalet fiskande i området är kvoterat för att kunna upprätthålla ett kvalitativt fiske. Fisket upplåts endast som paketfiske.
Fiske och boende sker genom Janne Israelssons försorg (Gielas, Tel: 0940 – 850 27).

OBS!

Fisket är kvoterat vilket innebär att ni måste avtala med Janne Israelsson, Gielas, Tel: 0940 – 850 27 innan ni åker till området.

 

MER INFORMATION OM FIAN- och SELSJÖN på DIKANÄS.EU

 

Med reservation för ev. ändringar.