14. SLIPSIKÅNS KORTFISKEOMRÅDE

ALLMÄNT

Området arrenderas och förvaltas av Dorotea kommun. Ån kommer från sjön Slipsiken uppe på kalfjället och rinner igenom det kvoterade område som Länsstyrelsen i Västerbotten förvaltar innan ån rinner in i detta område.

En fin vandringsled startar vid Sutme stugby och går till sjön Slipsiken. Leden går i närheten av ån under stora delar av dess sträckning. Sutme stugby erbjuder boende www.sutme.com.

FISKET

Slipsikåns kortfiskeområde erbjuder fiske efter vackert guldskimrande öringar i en fjällnära miljö. Ån är vädigt vacker med många forsar, sel och enstaka större fall.

FISKEREGLER

Fisket är upplåtet från gränsen till det kvoterade området som ligger inom statens vatten ovan odlingsgräns och ner till bron över den väg som går mot byn Storjola.

  • Endast tre fiskar/ dygn och fiskare får avlivas.
  • Minimimåtet på fisk som får avlivas är 35 cm.
  • Fiske får endast bedrivas med ett handhållet fiskespö.
  • Maskmete eller annat fiske med organiska beten är förbjudet.
  • Endast 3 flugor får användas/ fiskespö.
  • Fiske får bedrivas under tiden 1/5 – 31/8 årligen. Övrig tid råder fiskeförbud.
  • Fiske för endast bedrivas efter lösen av fiskekort.
  • Totalförbud gäller för mängdfångande redskap som nät, utter, långrev etc.
  • Fiskekortet gäller även för innehavarens barn under 15 år som fiskar i dennes sällskap, dock får högst 3 fiskar per kort avlivas.

FISKETIPS

Ån är en trevlig liten å som börjar på kalfjället och rinner ner till Borgasjön. Nämnd sträcka utgörs av relativ stor fallhöjd vilket innebär låga forsar och enstaka fall.

I närområdet till ån finns Sutme lappläger vilket är en över 200 år gammal bonings plats där samer levde året runt ända till 70-talet.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Sutme stugby 0942-470 70
Dorotea Turistbyrå 0942-140 63

FISKEKORTPRISER i SEK

Ett Dygn 60:-
Tre dygn 150 :-
Veckokort 300:-

Med reservation för ev. ändringar.