16. DOROTEA FLUGFISKEKLUBB

ALLMÄNT

DFFK, Dorotea Flugfiskeklubb, är ett fiskeområde med ett varierat och spännande fiske efter en mängd arter. Vattnen är uppdelade i två områden där tjärnar och sjöar ligger på Fågelberget och i närområdet till Fågelberget och Nappsjö.

Området är lättillgängligt med vägar fram till de flesta vatten, och vid Stortjärn, Västra Vallsjön samt Botjärn finns grillkåtor och vindskydd. I anslutning till Stortjärn finns en handikappbrygga.

FISKET

Området består av två sjöar (Västra & Östra Vallsjön) samt några tjärnar (Botjärn, Stortjärn, Kroktjärn, Belanderstjärn) och en liten del av Långtjärn. Klubben förvaltar även en 6 km sträcka av Fjällån samt delar av Sörån och Norrån.

Utöver de vanliga arterna gädda, abborre, mört, brax, så sätts även ädelfisk ut i en rad vatten.

FISKEREGLER

Fiskeregler och fiskekortsförsäljare, hyra av båtar, se under klubbens hemsida, www.laget.se/DFFK 

FISKETIPS

Stor gädda finns i Vallsjöarna och ädelfisk finns i tjärnarna Botjärn, Stortjärn och Kroktjärn. Fjällån hyser bestånd av harr och öring och åarna (Sörån, Norrån samt övre delen av Stamsjöån) finns det fin harr.

En bra tid för fiske är under första delen av sommaren då vårflod upphört. Varma dagar kläcker då stora mängder insekter som drar upp fisk till ytan i vakfester.

Djupkartor finns över Östra och Västra Vallsjöarna.
Se djupkarta över Östra Vallsjöarna »   
Se djupkarta över Västra Vallsjöarna »

Den Västra sjön har ett maxdjup på ca 19 m och Ö. Vallsjön ett maxdjup på ca 8 m.

Med reservation för ev. ändringar.

FISKEREGLER OCH FISKEKORT